Een gratis lunch bestaat niet. Wanneer een incassopartij daarom adverteert met “no cure, no pay”, dient u direct op uw hoede te zijn. In deze bijdrage geef ik u een kijkje in de keuken van de incassopraktijk.

Bent u van plan een incasso over te dragen aan een incassobureau? Lees dan deze bijdrage zodat u een beter beeld kan vormen over de slagingskans van uw dossier.

Het doel van een incassobureau is natuurlijk zoveel mogelijk winst genereren. Werkt het incassobureau op basis van “no cure, no pay” dan wordt dit bereikt door zoveel mogelijk eenvoudige dossier te behandelen. Een bekend adagium in de incassowereld is niet voor niets: “Massa is kassa!”.

Veel eenvoudige dossiers is voor de no cure no pay dienstverlener zeer lucratief. Zonder de zaak inhoudelijk te hebben beoordeeld of bekeken zal uw dienstverlener, onder het motto: “Niet geschoten is altijd mis.” de eerste dreigbrieven aan uw klant versturen. Deze manier van werken zorgt voor een hoge omzet zonder hoge kosten.

Uw no cure no pay incassobureau krijgt haar salaris altijd als eerste uitgekeerd. Ongeacht hoeveel uw klant uiteindelijk betaalt. Het eerste geld dat binnenkomt is dus altijd voor het no cure no pay incassobureau. Een treffende beeldspraak is die van een champagnetoren, uw glazen staan onderaan en uw debiteur schenkt de eerste glazen vol. Het lukraak sturen van dreigbrieven zonder de zaak inhoudelijk te beoordelen, is dan ineens heel logisch.

Wanneer een dossier daadwerkelijk is beoordeeld en complexer blijkt, zal de dienstverlener echter geneigd zijn u te adviseren de zaak niet door te zetten. Eenvoudige dossiers zijn welkom, complexere zaken worden geweerd. Daar komt bij dat no cure no pay alleen betrekking heeft op de kosten van de dienstverlener en niet op de hoge proces- en deurwaarderskosten. Deze out of pocket kosten dient u toch zelf te voldoen. Wordt uw dossier op basis van no cure no pay in behandeling genomen, dan ontvangt u dus alsnog een factuur voor de hoge proceskosten.

Als uw incassobureau toch bereid is uw zaak inhoudelijk in behandeling te nemen, zal deze zich moeten inlezen en uw zaak beoordelen. Uw kostbare tijd wordt dan besteed aan het toelichten van de gebeurtenissen in het dossier. U dient alle informatie te overleggen en uw dienstverlener zal daar de juridisch relevante feiten uit moeten filteren. Een tijdrovend proces.

No cure no pay betekent dus in feite dat u het risico en de kosten op u neemt terwijl uw dienstverlener altijd als eerste betaald krijgt en het risico heeft beperkt door slechts eenvoudige dossier te behandelen. U moet daarnaast opdraaien voor de hoge proceskosten. Een oneerlijke situatie waar KasCo zich tegen verzet.

Bij KasCo zijn we betrokken vanaf het opstellen van de overeenkomst tot het – onverhoopt – dagvaarden van uw debiteur. Geen tijd verliezen door overdracht van dossiers én u ontvangt alle incasso-opbrengsten. Dat is wel zo eerlijk.