Geldproblemen door een te sterke groei?

Meer winst en meer klanten zijn altijd fijn, maar als dit gepaard gaat met liquiditeitsproblemen wordt het opeens minder prettig. Liquiditeits- of kasproblemen zorgen ervoor dat je minder geld direct tot je beschikking hebt. Hierdoor kun je je leveranciers en andere crediteuren niet meer op tijd betalen. Hoe kunnen deze problemen ontstaan door groei, en wat kun je ertegen doen?


De oorzaak van kasproblemen bij groei

Omzet is het geld waar je recht op hebt. Winst is het geld dat je na je kosten overhoudt. Je kas is het geld dat je daadwerkelijk op het moment ter beschikking hebt. Ook als je steeds winst maakt en je balans er goed uitziet kan je onderneming zonder geld komen te zitten. Als facturen niet betaald worden door je klanten kan dat grote risico’s met zich meebrengen voor de bedrijfsvoering. Er kunnen bijvoorbeeld geen investeringen worden gedaan. Of erger nog: je kunt je crediteuren niet betalen en komt in geldnood. Een neerwaartse spiraal kan in het ergste geval zelfs leiden tot een faillissement.

Dit alles terwijl je een winstgevende onderneming voert. Het geld kan in een aantal zaken gaan zitten. Zo kan er voorraad zijn aangeschaft. Het voordeel hierbij is dat de voorraad als onderpand bij een lening kan dienen. Het wordt pas een groot probleem als het geld in je debiteuren gaat zitten. Een grote debiteurenpost op de balans heeft immers grote gevolgen voor je kaspositie. De ernst van dt probleem hangt af van de betalingstermijnen, je winstmarge en de manier waarop je je debiteuren beheert.


Betaaltermijnen

Op 1 juli is de ‘Wet late betalingen’ in werking getreden (lees de blog van Jos van Griensven over de details over deze wet). Hierdoor is het voor grote bedrijven niet meer toegestaan om een betalingstermijn langer dan 60 dagen te hanteren. De vraag is of grote bedrijven zich hieraan zullen houden. Als er niets contractueel is vastgelegd, is de betalingstermijn standaard 30 dagen. Betalingstermijnen van 14 of 30 dagen zijn gebruikelijk voor het zakenleven (B2B). Helaas kan het schadelijk zijn voor je klantrelatie als je je klanten verplicht binnen 5 dagen te betalen.


Winstmarge

Je winstmarge is simpel gezegd het percentage wat je overhoudt van je omzet na aftrek van alle kosten. Hoe hoger jouw winstmarge is, hoe minder groot jouw kasprobleem zal zijn. Je hebt tenslotte minder kosten per euro die er binnenkomt en dus hoef je minder te betalen. Met een winstmarge van 10% houd je bij een omzet van een miljoen 100.000 euro over. Dat scheelt 50.000 euro t.o.v. een winstmarge van 5%. Deze 50.000 euro hoef je dus niet uit te geven. Zodoende is je kaspositie beter.


Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer gaat over het beleid dat je onderneming voert op het gebied van (de betaling van je) facturen. Je wil zo effectief mogelijk je vorderingen innen en zo min mogelijk risico op uitval van betalingen. Debiteurenbeheer begint bij heldere algemene voorwaarden en kan uitmonden in een gang naar de rechter wanneer een debiteur weigert te betalen. Ook bij duidelijke afspraken kan de betalingstermijn worden overschreden. Onderzoek wijst uit dat 33% van de facturen te laat betaald wordt, gemiddeld zo’n 15 dagen te laat. Veel bedrijven gaan te makkelijk om met debiteurenbeheer en laten een professionele aanpak van hun debiteurenbeheer links liggen. Dit terwijl het cruciaal is in het voorkomen van kasproblemen.


Hoe voorkom je nu kasproblemen?

Er zijn drie oplossingen voor je kasproblemen, die ook gezamenlijk toegepast kunnen worden:


  1. Crediteuren en debiteuren
  2. Je kunt je rekeningen zo laat mogelijk betalen. Op die manier staat het geld langer op je eigen rekening en is je kassaldo dus hoger. Hier kun je weer meer rente over ontvangen en je kunt het geld besteden aan investeringen. Dit is echter niet bevorderlijk voor je relatie met je leveranciers. Immers, wie goed doet, goed ontmoet.


  3. Goed debiteurenbeheer
  4. Goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat de DSO drastisch wordt verminderd en heeft dus een directe invloed op je kassaldo. Bovendien wordt het aantal facturen dat niet wordt betaald geminimaliseerd. Voor goed debiteurenbeheer is het essentieel dat je je facturen overzichtelijk hebt en zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het opvolgen (herinneren) ervan. Daarnaast is het aan te raden om je klanten makkelijk te laten betalen, bijvoorbeeld met iDEAL.


  5. Facturenfinanciering (factoring)
  6. Om te voorkomen dat je op een betaling hoeft te wachten, kun je ook kiezen voor het direct laten financieren van je factuur. Het bedrag van de factuur minus een vooraf afgesproken percentage staat dan binnen 48 uur op je rekening. Dit is zeer gunstig voor je kaspositie, waardoor je niet hoeft te wachten met het doen van investeringen en kun je dus naar hartenlust groeien.