Wet late betalingen moet Calimerocomplex bij ondernemers verkleinen

Op 1 juli is de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen (kortweg Wet late betalingen) in werking getreden. Hierdoor is het voor grote bedrijven niet meer toegestaan om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen te hanteren. De wet zou ervoor moeten zorgen dat de kleine(re) ondernemer in bescherming wordt genomen tegen de grote bedrijven. De vraag is of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.


Bankje spelen

Tot nu toe waren betaaltermijnen van 90 of zelfs 120 dagen geen uitzondering bij grote bedrijven. Ook onze klanten kregen vaak te maken met deze lange betaaltermijnen. In beginsel was een betaaltermijn van langer dan 60 dagen alleen toegestaan wanneer beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemden en de betaaltermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ was. Echter stond de langere betaaltermijnen in de algemene voorwaarden van de grote bedrijven, en daarmee moest men akkoord gaan bij het aangaan van de opdracht. Zodoende was er sprake van instemming. En met een vage term als kennelijke onbillijkheid kon de schuldeiser ook niks. Bovendien wilde men de klantrelatie goed houden, dus werd er geen zaak van gemaakt.

Doordat mkb-leveranciers en zelfstandigen lang op hun geld moesten wachten, konden ze niet investeren in hun onderneming, of kwamen ze in liquiditeitsproblemen. Als gevolg hiervan zijn zelfs bedrijven failliet gegaan. De kleine ondernemingen werden als het ware als bank gebruikt door de grote bedrijven.


Wat is er veranderd?

De nieuwe wet zorgt ervoor dat grote bedrijven geen langere betaaltermijn dan 60 dagen mogen hanteren. Wanneer toch een overeenkomst met een langere betaaltermijn wordt gesloten, is deze ongeldig en wordt automatisch een betaaltermijn van 30 dagen gehanteerd. Is er contractueel niets afgesproken over een betaaltermijn, dan geldt ook de normale termijn van 30 dagen. Wordt een factuur niet tijdig betaald, dan heeft de schuldeiser recht op rente. Overigens geldt deze verplichting tot het betalen van rente ook voor de overheid, die volgens onderzoek nog steeds de grootste wanbetaler is.


Zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk!

Het mkb en zelfstandigen zijn, al impliceert de naam iets anders, behoorlijk afhankelijk van (het betaalgedrag van) de opdrachtgevers. Hierdoor is het behoud van een goede klantrelatie erg belangrijk. Het vorderen van handelsrente kan voor scheve gezichten zorgen, en is daarom vaak niet wenselijk. Of de kleine ondernemer dus eerder wordt betaald door de invoering van de wet is nog maar zeer de vraag.


Hoe krijg je wel eerder betaald?

Om te voorkomen dat je maandenlang op je geld moet wachten, is het aan te raden om je facturen te laten voorfinancieren. Op deze manier kun je namelijk al binnen 48 uur je geld krijgen, zodat je door kunt gaan met ondernemen.